REZERWACJA ONLINE

Rezerwację online obsługuje system : Hotres.pl

Ogólne warunki pobytu

Zameldowanie : 15.00-18.00

Wymeldowanie: 8.00-11.00

 1. w przypadku chęci zameldowania lub wymeldowania o innej godzinie należy poinformować recepcję przynajmniej telefonicznie.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Administrator uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3.  W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi.
 4. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 100 % wartości usługi noclegowej.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 7. Tatrzański Bór Apartamenty ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej.
 8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
 11. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ.
 12. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23.00 do 7.00 dnia następnego.